Καλοριφέρ-Σώματα, κλασική θέρμανση

Α. Μονοσωλήνιο δίκτυο        Β. Pannel                                                   C. Fun-coil
Α. Δισωλήνιο δίκτυο              B. AKAN(κλασσικά)                                        οροφής δαπέδου
Α. Αυτονομίες                        Β. Θερμοπομποί(ηλεκτρικά σώματα)
Α. Θερμιδομέτρηση