Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Άνετη και υγιεινή διαβίωση σημαίνει ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι.Ωστόσο στη σύγχρονη κατοικία οι λειτουργίες

τόσο της θέρμανσης όσο και της ψύξης λόγω της αυξημένης κατανάλωσης ενέργειας επιβαρύνουν σημαντικά το περιβάλλον.

 

Υπάρχουν όμως οι επιλογές εκείνες που στέλνουν μήνυμα ευαισθητοποίησης για την τύχη του πλανήτη μας. Η INTERPLAST πάντα ευαισθητοποιημένη σε θέματα περιβάλλοντος, η μοναδική ελληνική εταιρεία παραγωγής πλαστικών σωληνώσεων και εξαρτημάτων που περιλαμβάνεται στον οδηγό πράσινης κατανάλωσης της GREENPEACE, υποστηρίζει και προωθεί ενεργειακές εφαρμογές θέρμανσης

και δροσισμού σε συνεργασία με ήπιες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 

Επιτυγχάνεται έτσι:

 

• Ελάχιστο κόστος λειτουργίας

• Μείωση εκποπμής ρύπων

• Χρήση ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων με σεβασμό στο περιβάλλον

 

Τα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης δροσισμού της INTERPLAST μπορούν να συνεργαστούν με εγκαταστάσεις γεωθερμίας και ηλιακής ενέργειας, επιτυγχάνοντας ποιότητα ζωής και προστασία του περιβάλλοντος.